Nieuws

',
',
',
',
',
',
',
',
',
',

KORT NIEUWS VAN HET STEDENCONTACT ZEVENAAR-WEILBURG

Zevenaar, 27 april 2024

 

Comitélid René Wijnbergen kreeg koninklijke onderscheiding.
Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

René is sinds 1998 bestuurslid van het Stedencontact Zevenaar. Hij heeft zich op een uitstekende manier ingespannen om de doelstellingen van het Stedencontact uit te dragen. Met zijn inzet heeft hij een wezenlijke invloed op het werven van deelnemers, gastgezinnen en verenigingen en instellingen.

René Wijnbergen heeft zich ruim 49 jaar ingezet voor CV Paljas.. Door zijn creativiteit, maar ook met zijn positieve en enthousiaste uitstraling, weet hij anderen te motiveren en leerde hij menigeen lassen, gazen plakken en schilderen.

Van 2008 tot op heden is René als vrijwilliger betrokken bij het beheer van Landgoed Huis Sevenaer. Hij heeft een groep van vrijwilligers weten te enthousiasmeren om zich in te zetten voor het landgoed.
Daarnaast onderhoud hij het buitenterrein van Liemers Centrum Voor Natuur Milieu Educatie (NME), waaronder de moestuin, kruidentuin en fruitbomen.

Wegens bovenstaande activiteiten en zijn onophoudelijke inzet heeft burgemeester Lucien van Riswijk op 26 april jl. René gedecoreerd.  

Zevenaar, april 2024.

Stedencontact in een nieuw jasje.

Beste vrienden van het stedencontact.

Wij hebben u eerder laten weten dat er al enige tijd overleg gaande is over een hernieuwde en andere opzet van de stedenband  met Weilburg.
In de laatste maanden van 2023 hebben de burgemeesters en de comités voor het stedencontact nog eens met elkaar gesproken over hoe de stedenband als het ware opnieuw kan worden opgestart en hoe dat in de  toekomst het best vorm kan worden gegeven.

De burgemeesters hebben uiteengezet dat zij een warm voorstander blijven van de stedenband. Zij zijn het eens met de comités dat de uitgangspunten die destijds de basis vormden min of meer zijn achterhaald. Er is in de twee steden ook sprake van een terugloop van de belangstelling en interesse, vooral bij de jongere inwoners. Maar het is zeker de moeite waard om met elkaar te bekijken op welke manier een “vernieuwde” opzet vorm kan worden gegeven.

Afgesproken is dat de traditionele uitwisselingen niet meer worden gehouden. Er is ook geconstateerd dat een stedenband voor jongeren niet meer aanspreekt. Dit onderdeel wordt nu op een eigentijdse manier uitgevoerd door het Liemers College en Gagernschule in Weilburg.

De aandacht zal meer/vooral uitgaan naar en worden gericht op de middengroepen in de twee steden (denk aan de ca. 30 tot 65 jarigen).

Daarvoor zullen Weilburg en Zevenaar bij elkaar reclame maken voor de stad en de daar plaatsvindende activiteiten. Belangstellenden kunnen daarbij aanwezig zijn en meedoen. Denk bijv. aan het bezoek van Weilburgers aan het Najaarsfestival 2023 van Zevenaar Muziekstad.

Er zal ook informatie worden gegeven over activiteiten van verenigingen/organisaties waarbij het niet gaat om de prestatie, maar om het plezier van iets samen te doen. Dan gaat het bijvoorbeeld over Buitenblik in Zevenaar, het Fête de la Musique in Weilburg, de Zevenaarse kampioenschappen bierpulschuiven, de Weilburgse Schlossconcerten, Muziekstad Zevenaar, Dreamfields en kermissen.

In deze nieuwe opzet zijn de Comités als het ware het doorgeefluik van de mogelijkheden om die activiteiten te bezoeken en mee te doen. De Comités organiseren dat niet. De geïnteresseerden moeten dat, al of niet in groepsverband of via hun vereniging, zelf doen.

In bepaalde gevallen kan daarop een uitzondering worden gemaakt, bijvoorbeeld bij het regelen van onderdak.

De inwoners worden door de Comités geïnformeerd over de activiteiten.
In Zevenaar zal dat gaan via de gemeentelijke infopagina in de Zevenaar Post, de website en sociale media van de gemeente, mailberichten van het Comité aan de “stedencontactfamilie”, de website en facebook van het Comité en via de in Zevenaar verschijnende dag- en weekbladen.

Het Zevenaarse Comité voor het stedencontact vindt het ook belangrijk dat er nieuw bloed door de gelederen gaat stromen. Er worden dus nieuwe Comitéleden gezocht.Belangstellenden kunnen zich melden via de website info@stedencontact.nl

De Städtepartnerschaftsverein Weilburg heeft een nieuwe voorzitter. Joachim Walther – die sinds 2010 deze functie op een prima manier heeft vervuld – is opgevolgd door Walter Kokert

Wij houden u de komende tijd zoveel mogelijk op de hoogte over het vervolg en de doorstart van deze nieuwe opzet.
Hebt u vragen, suggesties of opmerkingen? Wij horen ze graag via bovengenoemde website of via een telefoontje naar onze secretaris Jan Boerboom (0316-525014)

 

Met vriendelijke groeten,

Het Zevenaars Comité voor het stedencontact,

René Wijnbergen, Geert Vos, Theo Gijsberts en Jan Boerboom.

Weilburg, maart 2024

Leuk nieuws uit Weilburg

 

Städtepartnerschaftsverein Weilburg unter neuer Führung
von: Thomas Schröder

Auf der Mitgliederversammlung wurde am 13.03.2024 ein neuer Vorstand gewählt. Der bisheriger Vorsitzende Joachim Walther kandidierte nach 14 Jahren im geschäftführenden Vorstand, davon 12 als Vorsitzender, nicht mehr erneut für dieses Amt. Andere Mitglieder im Vorstand stellten ihrer Posten bei der Neuwahl zur Verfügung. Glückerweise wurde für alle zu besetzende Ämter Kandidaten gefunden, so dass neue Gesichter in den Vorstand aufgenommen, aber auch alte Gesichter in anderer Funktion dem Vorstand erhalten blieben. Joachim Walther übergab symbolisch seinem Nachfolger Walter Kokert den Staffelstab der Städtepartnerschaft und wünschte ihm in seiner Aufgabe als neuer Vorsitzender gutes Gelingen und viel Erfolg.

Eine ganz besondere Überraschung für den bisherigen Vorsitzenden Joachim Walther war eine Grußbotschaft aus der Partnerstadt Zevenaar von den Kameraden des Zevenaarer Stedencontact Comité René Wijnbergen, Geert Vos, Theo Gijsberts und Jan Boerboom mit einem Dank für sein längjähriges Engagement und seinen Einsatz in unterschiedlichster Art und Weise für die Städtepartnerschaften in allen Ländern, mit denen Weillburg einen regen Kontakt pflegt.

 

© Privat/Übergabe des Staffelstabs des Städtepartnerschaftsvereins
© Privat/Übergabe des Staffelstabs des Städtepartnerschaftsvereins
©Privat/Joachim Walther mit den Grußbotschaften aus Zevenaar (NL)
©Privat/Joachim Walther mit den Grußbotschaften aus Zevenaar (NL)

Der neugewählte Vorstand freut sich auf eine gute Zusammenarbeit, vielen Begegnungen, gute Gespräche und viele gemeinsame Stunden. Gelegenheiten dazu gibt es in diesem Jahr genügend, wie zum Beispiel das Treffen mit den Freunden aus Privas im Mai oder während der Féte de la Musique im Juni, um nur 2 Veranstaltungen zu nennen.

Städtepartnerschaftsverein Weilburg Mitgliederversammlung Vorstand neu 2024
©Privat/ Der neue Vorstand des Städtepartnerschaftsverein Weilburg

 

Weihnachtsmarkt in Weilburg

Zevenaar, 12 december 2023.

Beste “familieleden”  van het stedencontact.

Het Zevenaars Comité voor het stedencontact is weer naar de Weihnachtsmarkt in Weilburg geweest.
Jan Boerboom, Geert Vos en Theo en Inge Gijsberts hebben Zevenaar gerepresenteerd op 8, 9, en 10 december jl in de Duitse zusterstad.

En ook dit keer was het weer een sfeervol gebeuren op de fraai verlichte Marktplaats dat met de kersthuisjes tegen de achtergrond van het Oude Raadhuis een Anton Pieck-achtig decor vormde.

Tijdens de marktdagen gaat het vooral om de vele contacten en gesprekken met de bezoekers over uitwisselingen e.d., de gang van zaken in Zevenaar en Nederland. En bij dat laatste ging het ook vaak over de uitslag van de laatste verkiezingen in ons land. .
Daarnaast worden de Weilburgers getrakteerd op enkele lekkernijtjes die typisch horen bij het Sinterklaasfeest en de kerstsfeer in Zevenaar en Nederland.
Een tegenvaller waren de weersomstandigheden. Met name op zaterdag vielen er langdurige plensbuien en dat had veel negatieve invloed op de publieke belangstelling.

De belangstellenden waren wederom te spreken over de Zevenaarse aanwezigheid. Herinneringen aan allerlei zaken kwamen voorbij en er werd informatie uitgewisseld over komende activiteiten in de twee zustersteden.

Juist de vele persoonlijke contacten en gespreken maken het zinvol om aanwezig te zijn op de Weihnachtsmarkt. Het lijkt ook een goed opmaat voorn de nieuwe toekomst van de stedenband.
Daarom was burgemeester Lucien van Riswijk ook naar Weilburg gekomen. Hij heeft daar overleg gevoerd met zijn collega Hanisch over de andere opzet van de contacten. Hiervoor zullen in de beide steden in de komende maanden plannen worden gemaakt.

Al met al: het was goed en zinvol dat Zevenaar weer aanwezig was op de Weilburgse Weihnachtsmarkt!

Brandweervereniging Zevenaar op bezoek in Weilburg.

De Feuerwehr van zusterstad Weilburg was onlangs gastheer van de Brandweervereniging Zevenaar. In de geschiedenis van het Stedencontact zijn er diverse contacten geweest tussen de twee organisaties.
Hieronder geeft Henk van Limbeek van de Zevenaarse brandweer een impressie van de uitwisseling.

Op 1, 2 en 3 september heeft een flinke delegatie (43 personen) van de brandweer Zevenaar een bezoek gebracht aan de Feuerwehr  Weilburg.
Na een heenreis vol file werd het gezelschap zeer hartelijk ontvangen in de brandweer kazerne in Weilburg, waar de Kaffee mit kuchen gretig aftrek vond.
In zijn welkomstwoord benadrukte burgemeester Johannes Hanisch het belang van een stedenuitwisseling zoals die nu bestaat tussen Zevenaar en Weilburg.
Tevens vertelde hij dat hij goede contacten heeft met Lucien van Riswijk en ook af en toe Jan de Ruiter nog spreekt.
Na de kamerindeling in het hotel en opgefrist te zijn werd gezamenlijk gegeten in Grieks restaurant Poseidon.
Op de 2e dag werd, na een goed ontbijt, de groep in 2-en gesplitst: 1 groep ging onder begeleiding van oud burgemeester Hans-Peter Schick een stadswandeling maken en 1 groep ging naar het Bergbau museum, na een uur werden de groepen omgedraaid. ‘s Middags kon gekozen worden tussen een bezoek aan de kristalgrotten of het wildpark.
De dag werd afgesloten met een uitgebreide barbecue in het tipidorp van Weilburg wat doorging tot in de late uurtjes.
Na het ontbijt op de 3e dag werd in de brandweergarage wat cadeaus uitgewisseld (bier uit Weilburg en bier uit (oud)Zevenaar).
Na wat demonstraties van de Weilburgse brandweervoertuigen en wat drankjes en hapjes, werd de afspraak gemaakt voor een tegenbezoek van Weilburg aan Zevenaar,  afscheid genomen en werd de terugreis naar Zevenaar ingezet.

Mede door een financiële bijdrage van het Zevenaars Comité voor het stedencontact kan worden terggezien op een zeer geslaagd weekend.

Weilburgers waren bij het Najaarsfestival van Muziekstad Zevenaar

Zondag 10 september jl. waren acht Weilburgers op bezoek in Zevenaar.

Het Zevenaars Comité voor het stedencontact heeft de gasten ontvangen en hen via een bustocht rondgeleid door de “oude en nieuwe gemeente Zevenaar”. Zo werd de nieuwe overnachtingshaven in Spijk, Groot Holthuizen en de Turmac Cultuurfabriek bezocht. Na de lunch werd met plezier genoten van het programma.

WIJ uut Zènder weer te gast op Residenzmarkt Weilburg.

Dit dweilorkest heeft in de afgelopen jaren naam en faam verworven in de Duitse zusterstad.

De VVV Weilburg heeft WIJ daarom weer uitgenodigd voor de Residenzmarkt op 7 en 8 oktober a.s. Het dweilorkest gaat dan in de straten, cafés e.d. diverse optredens verzorgen en is daarmee zeker weer het muzikale hoogtepunt van de Markt.

von 4.4.2023

Ehrung für Freunde aus Zevenaar

Hanisch verleiht Partnern Medaille

Die Stadt Weilburg pflegt Partnerschaften mit mehreren Städten in Europa. Gegenseitig werden Besuche auf Festen und zu besonderen Anlässen abgestattet sowie viele gemeinsame Unternehmungen gemacht.
Einige Partnerschaften mit Weilburg bestehen bereits seit vielen Jahrzehnten, so beispielsweise die erste Städtepartnerschaft mit Privas in Frankreich seit 1958. Die Freundschaft mit Zevenaar in den Niederlanden, wird seit 1966 intensiv gepflegt.

Für das langjährige Engagement in der Städtepartnerschaft und für besondere Verdienste um das Zusammenleben im europäischen Haus hat Bürgermeister Johannes Hanisch dem „Zevenaarer Stedencontactcomité“ die Johannes Meyer Medaille verliehen.

Die Auszeichnung wurde auf Anregung des Städtepartnerschaftsvereins vorgenommen und ging an Jan Boerboom, Theo Gijsberts, Inge Gijsberts-Bloem, René Wijnbergen und Geert Vos aus Zevenaar. Sie wurden bei ihrem jüngsten Besuch in Weilburg mit der Auszeichnung überrascht.

Jan Boerboom ist seit Beginn der Städtepartnerschaft zwischen Weilburg und Zevenaar im Jahr 1966 in den Austausch von Jugendlichen und Erwachsenen eingebunden und somit über 50 Jahre ein Unterstützer für die freundschaftlichen deutsch-niederländischen Kontakte.
Weitere langjährig engagierte Garanten im Komitee sind Theo Gijsberts, seine Tochter Inge Gijsberts-Bloem, René Wijnbergen und Geert Vos, die sich in Zevenaar mit Elan für den Austausch mit Weilburg unter anderem auf schulischer, musikalischer und sozialer Ebene einsetzen. René Wijnbergen, der bei der Auszeichnung nicht in Weilburg sein konnte, erhielt die Ehrung ein paar Tage später in Zevenaar.

Mit der Johannes Meyer Medaille werden seit über zehn

Jahren Menschen für ihre Verdienste um das kulturelle Leben in der Stadt Weilburg ausgezeichnet. Die Medaille erinnert an Oberstudienrat Johannes Meyer (1925 – 1998), der am Gymnasium Philippinum lehrte, die Weilburger Schlosskonzerte ins Leben rief und engagiert weitere Aufgaben als Vorsitzender des Filmclubs, der Weilburger Theatergemeinde sowie der Weilburger Musikschule bis zu seinem Tod wahrgenommen hat.

Klarer Sieg für Johannes Hanisch

Dat was de kop en bovenstaande foto in het Weilburger Tageblatt van maandag 13 maart jl.
Burgermeester Hanisch (CDU) van onze zusterstad Weilburg heeft afgelopen zondag de (her)verkiezing met ruime meerderheid (76% tegen 23%)gewonnen van zijn opponent Jan Kramer (SPD).

Hanisch blijft daarmee voor de komende zes jaren Weilburgs burgemeester en dus ook nauw betrokken bij de stedenband Zevenaar-Weilburg.
Het Zevenaars Comité voor het stedencontact is daar blij mee. Hij heeft verschillende keren laten zien dat hij een warme voorstander is van het stedencontact en daarbij vooral oog heeft voor de (veranderende) rol en functie in de huidige samenleving.

Uitwisseling Liemers College met Gagernschule Weilburg.

Na een gedwongen “rustpauze” (corona) is de uitwisseling van het Liemers College met de Gagernschule in Weilburg weer hervat.

Onder leiding van de leerkrachten Juliane Groenen-Swillus (LC) en Martina Zimmermann (Gagernschule) hebben de leerlingen via brieven en appberichten contacten gelegd.

Dit alles kreeg woensdag 8 maart jl. een vervolg in Keulen. Daar komen de groepen van de twee scholen bij elkaar (ca 60 leerlingen van het LC ) om daadwerkelijk met elkaar kennis te maken. Daarvoor is een programma samengesteld waarbij het persoonlijk contact voorop staat.

Het Zevenaars Comité voor het stedencontact heeft voor deze uitwisseling een bijdrage verleend in de reiskosten.

 

Impressie van de uitwisseling

Unsere Reise nach Köln

Op 8 maart zijn de leerlingen uit Mavo 4 met Duits in hun vakkenpakket op reis gegaan naar Keulen. Om half 8 vertrokken we met een bus vol enthousiaste leerlingen. Bij aankomst in Keulen hebben we als eerste de Kölner Dom bezocht. Een imposant bouwwerk dat veel indruk maakte.
Daarna stond de kennismaking met de Duitse leerlingen van de Heinrich-von-Gagernschule uit Weilburg op het programma. Nadat iedereen over zijn drempel was gestapt leerden ze zich tijdens de speed-date met meerdere rondes nader kennen.

De wandeling over de Hohenzollernbrücke en de Deutzer Brücke met wat natte sneeuw vergde wat uithoudingsvermogen. Na een mooie groepsfoto begon de Stadtralley in gemengde groepjes van vijf. Tussentijds werd er veel geshopt en ontstonden er leuke contacten met de leeftijdsgenoten. Iedereen verzamelde zich vermoeid, maar voldaan weer stipt op tijd voor de Kölner Dom. Tijdens de terugreis kwamen alle aankopen tevoorschijn en de adrenaline eruit.

Kortom een geslaagde dag!

Recente ontwikkelingen

In mei jl. hebben Weilburg en Zevenaar afspraken gemaakt over een hernieuwde start van het stedencontact.

U kut hierover meer lezen bij het onderdeel Recente ontwikkelingen van de Algemene Informatie.

Zevenaar 23 mei 2021

Bij onze zusterorganisatie in Weilburg is het idee ontstaan om een soort brochure samen te stellen van gerechten uit de verschillende zustersteden.
De gedachte daarachter is dat we op die manier toch nog een beetje met elkaar zijn/blijven verbonden.
Een aantal mensen uit de zustersteden heeft Weilburg voorzien van recepten en de keuze die daaruit is gemaakt is verwerkt in een brochure.
Wij denken dat we verschillende mensen uit onze “stedencontactfamilie” een plezier doen met dit leuke initiatief.
De brochure is hier te downloaden en te gebruiken.

Smakelijk eten!